Descrierea proiectului 

“Cresterea competitivitatii Life is Hard SA prin achizitia si integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri Okey”

Cod SMIS 112373

 

 

LIFE IS HARD SA, este o companie beneficiara in cadrul contractului de finantare nr. 2777/01.08.2018, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 si cu Organismul Intemediar Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, care a implementat proiectul “Cresterea competitivitatii Life is Hard SA prin achizitia si integrarea de module software pentru optimizarea portalului de afaceri Okey”, proiect cofinantat prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea Competitivitatii Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Schema de ajutor de minimis pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM in cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A, Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A.

Valoarea totala a proiectului a fost de 5.058.597,14 lei, valoare eligibila de 4.073.327,54 lei, din care finantarea nerambursabila a fost reprezentata de suma de 2.443.327,54 lei (2.077.397,03 lei valoare nerambursabila din FEDR, respectiv 366.599,48 lei din bugetul national).

Perioada de implementare a proiectului a fost de 42 de luni.

Data de inceput a proiectului: 03.01.2017

Data de finalizare a proiectului: 30.06.2020

 

Scopul proiectului: este oferirea de solutii de business clientilor in vederea facilitarii derularii proceselor de business si a eficientizarii controlului afacerii.

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a companiei LIFE IS HARD SA.

Obiectivele specifice ale proiectului vizeaza:

 • Cresterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea aplicatiei OKEY in urma achizitiei unui sistem module software aplicatie Okey, angajarea a inca 2 persoane din care una din categoria persoanelor defavorizate, realizarea de activitati de informare si publicitate, implementarea unui plan de marketing ce vizeaza inclusiv activitati de internationalizare (cheltuieli cu activitati de internationalizare: taxa participare, transport si cazare).
 • Cresterea capacitatilor manageriale si de inovare in cadrul companiei prin recertificare sistem de management ISO 9001 (servicii de consultanta intocmire dosar ISO 9001 si servicii de recertificare ISO 9001), recertificare serviciu ISO 27001, apelarea la o firma specializate in consultanta de afaceri si management pentru servicii de management  proiect (întocmire plan de afaceri) si servicii de management de proiect (managementul implementarii proiectului), introducerea de servicii noi in cadul aplicatiei, achizitia a 3 laptopuri, a unui sistem calculatoare tip “gateway”-call center, a 3 softuri office si 3 sisteme de operare, cu impact asupra inovarii de proces si servicii, implementarii de solutii software de tip asistiv adresate persoanelor cu dizabilitati. 
 • Eficientizarea costurilor si protejarea mediului inconjurator prin implementarea unui sistem eficienta energetica, realizarea unui plan intern de management de mediu care prin implementarea lui va permite reducerea la jumatate a consumurilor si implicit reducerea la sursa a deseurilor, care vin in completarea echipamentelor de ultima generatie tip Energy Star mai eficiente energetic.

Locatia implementarii este situata in Comuna Floresti, sat Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj.

Rezultatele proiectului: 

 • S-au achizitionat: 1 sistem module software aplicatie Okey (17 noi functionalitati pentru aplicatia software Okey, din care una destinata persoanelor cu dizabilitati), 2 persoane noi angajate din care una din categoria de persoane defavorizate (tanar pana la 24 de ani inclusiv), contractarea de servicii de informare si publicitate (1 anunt lansare proiect, 1 anunt angajare, 1 panou temporar, 1 placa permanenta, 100 de fluturasi, 1 anunt finalizare proiect, 10 autocolante), realizarea de cheltuieli cu activitati de internationalizare (taxa participare, transport si cazare) prin participarea la un targ intenational in calitate de expozant (in curs de realizare).
 • Achizitia a 3 laptopuri, a 3 softuri office, a 3 sisteme de operare, a unui sistem calculatoare tip “gateway”-call center ce va fi atasat la aplicatia Okey, recertificare sistem de management ISO 9001 (servicii de consultanta intocmire dosar ISO 9001 si servicii de recertificare ISO 9001), recertificare serviciu ISO 27001, servicii de management proiect (întocmire plan de afaceri) si servicii de management de proiect (managementul implementarii proiectului);
 • Implementare plan de reducere a deseurilor la sursa (in conformitate cu „Manualul Biroului Verde European, realizat in cadrul proiectului cu finantare europeana 510859-LLP-1-2010-1-HU-LEONARDO-LNW atasat la planul de afaceri), realizare sistem eficienta energetica prin inlocuire becuri incandescente cu becuri tip led, toate venind in completarea echipamentelor achizitonate tip Energy Star.
 • Toti indicatorii de rezultat si realizare asumati prin contractul de finantare au fost realizati.

 

Realizarea investitiei, pe langa cresterea competitivitatii companiei, a condus la un impact pozitiv la nivelul localitatii si regiunii de implementare a proiectului prin:

 • Reducerea consumurilor de energie prin actiuni de eficientizare energetica a spatiului de desfasurare a activitatii, achizitia de echipamente de inalta tehnologie care functioneaza cu consum redus de resurse;
 • Dezvoltarea activitatii prin inovare si diversificare, elemente care sunt indispensabile pentru cresterea competitivitatii companiilor si a sectoarelor de activitate in general;
 • Angajarea unei persoane din categoria celor defavorizate care va reduce pe termen lung eforturile facute de la bugetul de stat pentru sustinerea financiara a acestora;
 • Cresterea competitivitatii firmei si implicit a afacerii, in urma careia atat bugetul de stat, cat si bugetul local, vor beneficia de sumele platite sub forma de taxe si impozite pe afacere, dar si pe salarii.

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Alte informatii legate de Programul Operational Regional 2014-2020 gasiti la: www.inforegio.ro   |  facebook.com/inforegio.ro

 

LIFE IS HARD SA

Com. Floresti, Sat Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj

tel. 0722818575, office@lifeishard.ro 

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European
de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.